آیا VoIP ابری در استفاده از دور کاری امنیت دارد ؟

virus corona

طی چند سال اخیر و به دلیل شیوه ویروس کرونا در سطح جهان،نحوه کار ما دستخوش دگرگونی قابل‌توجهی شده است.اکثر کسب و کار ها به استقبال کار از راه دور آمدند .ظهور فناوری‌های مبتنی بر ابر نقش مهمی در رونق بخشیدن به کار از راه دور ایفا کرده است. در میان این فناوری‌ها،سرویس مرکز تماس […]

چرا تلفن اینترنتی برای شرکت بخریم ؟کال سنتر چیست؟

چرا تلفن اینترنتی برای شرکت بخریم

یکی از ویژگی هایی که خطوط تحت شبکه ملقب به ویپ دارد،مرکز تماس یا همان کال سنتر است.اما کال سنتر چیست و چرا باید بعد از خرید خطوط اینترنتی از آن استفاده کرد و در ادامه این مقاله به آن اشاره میکنیم. کال سنتر چیست ؟ به مکان یا فضایی که در آنجا تمامی تماس […]