مشکلی پیش آمده؟

مشتری گرامی اگر مشکلی از بابت سرویس های میزبان تل برای تان پیش آمده و یا از عمکرد ما در هر بخشی رضایت کافی را ندارید و یا اگر انتقادی دارید میتوانید با ایمیل زیر در تماس باشید. قطعا انتقاد های شما برای ما سازنده خواهد بود.

Complaints@mizbantel.ir