چطور با گوشی خارج از دسترس اینترنت داشته باشیم !؟

فعال کردن حالت پرواز

این مقاله را با طرح یک سوال میخواهیم شروع کنیم که آیا با خارج کردن موبایل از دسترس،میتوان از اینترنت آن استفاده کرد ؟یا در شرایطی باشید که نخواهید کسی با شما تماس بگیرد و ایجاد مزاحمت کند،گوشی را در آن لحظه از دسترس خارج کنید ولی بخواهید از اینترنت گوشی هوشمند خود استفاده نمایید […]

هزینه دایورت تلفن ثابت روی موبایل چقدر و بر عهده کیست؟

هزینه دایورت تماس

انتقال تماس ویژگی موجود در اکثر سیستم‌های تلفن سنتی و مجازی است که به شما امکان می‌دهد تماس ورودی را به شماره داخلی یا دستگاه دیگری هدایت کنید.بیایید با انتقال تماس در تلفن هوشمند خود شروع کنیم.دایورت یا فوروارد تماس چیست؟ آیا بر روی تلفن ثابت اینترنتی نیز قابل استفاده است ؟هزین های انتقال تماس […]