آیا پاسخگوی شماره خصوصی باشیم ؟

تلفن خصوصی دولت

احتمالا این اتفاق برای شما افتاده است که تماسی با شما گرفته شده، اما موبایل شماره تماس‌گیرنده و یا همان کالر آیدی‌تان شماره را در صفحه نمایش نشان ندهد.سوالاتی ذهن ها را به این سمت میبرد که این شماره ها برای کجاست ؟آیا پاسخگو باشم یا نه ؟اگر جواب ندهم چه اتفاقی برای من میافتد؟از […]

شماره خصوصی یا پرایوت نامبر چیست؟

شماره تلفن های ناشناس

معمولا افراد بر این باورندکه شماره های خصوصی که با نام های Private number یا no caller id بر روی موبایل نمایش داده میشود(عدم نمایش شماره)فقط از طرف نهاد های امنیتی مثل سپاه،وزارت اطلاعات است.اگر با شما تماس گرفته شده اما شماره‌ای روی دستگاه تلفن نمایش داده نشد، این تماس احتمالا از سوی نهادهای انتظامی […]