خرید و راه اندازی شماره تلفن تول فری toll-free

خطوط اینترنتی تول فری

برای دریافت و رسیدگی به تماس‌های پشتیبانی مشتری، یک شماره رایگان برای کسب وکارتان دریافت کنید. با یک شماره رایگان، مشتریان شما برای شماره گیری شماره کسب و کار شما هزینه ای دریافت نمی کنند. با یک کلیک بروی mizbantel.ir به راحتی شماره تلفن اینترنتی رایگان خود را در ایران خریداری کنید. شماره رایگان تول […]

مسیر یابی هوشمند پل ارتباطی بین کارشناس و مشتری

مسیریاب هوشمند

یکی از ابزارهای سریع و آسان است که می‌تواند در شهرهای بزرگ و شلوغ و حتی مکان‌هایی که شناخت دقیقی از آن نداریم بسیار مفید و کارگشا باشد. با کمک مسیربندی هوشمند می‌توان در شهرها سریع‌ترین مسیرها را شناسایی کرد.این فرایند جدا از آدرس فیزیکی برای رانندگان و مسافران در مورد خطوط تلفن ثابت اینترنتی نیز […]