دیزا Disa یا بوق آزاد در سیستم تلفنی ویپ و ایزابل

Disa Issabel

همانطور که در مقالات گذشته درباره فناوری ویپ اشاره شد که سرویس تلفنی voip قابلیت های بینظیر و پر کاربردی دارد که برای اکثر بیزینس ها مورد توجه قرار گرفته است.این امر باعث شد تا مبحثی جالب در مورد یکی از گزینه های جالب سرویس تلفنی تحت شبکه را در مزکز تلفن ایزابل برای شما […]