آموزش ثبت نام شرکت و شماره تلفن در گوگل

اسم شرکت به جای شماره تلفن

به نظر شما بعد از برقراری تماس با مشترک،کدام بهتر است :شماره تماس یا نام بیزینس شما بر روی موبایل مشتری نمایش داده شود؟!یکی از روش های تبلیغاتی امروزه جایگزینی نام تجارت شما با شماره تلفن است .این امکان چقدر میتواند در معرفی تجارت شما کمک کند؟!آیا استفاده از این ویژگی برای تمامی مشاغل مورد […]