پورت FXS و FXO در voip چیست ؟

گیت وی FXS چیست

در مورد فناوری سیستم تلفن بر بستر اینترنت(voip) آشنا شده اید و یا تا حدودی بصورت کلامی ،تعریف این خطوط را از دوستان و سایر نزدیکان تان شنیده اید.بصورت خلاصه می توان گفت که فناوری ویپ خدماتی فراتر از خطوط آنالوگ یا همان تلفن ثابت معمولی در منازل و اداره ها را پشتیبانی میکند. البته […]