هزینه دایورت تلفن ثابت به موبایل چقدر و به عهده کیست؟

هزینه دایورت تماس

شما به سادگی به تماس‌های تلفن همراه خود پاسخ می‌دهید و تماس‌گیرنده هرگز متوجه نخواهد شد که تماس او به تلفن همراه هدایت شده است. تماس های دریافتی رایگان هستند و هزینه تماس با هر شماره تلفن ثابت برای تماس گیرندگان شما برابر است. همچنین هیچ هزینه ای برای دریافت تماس ها ی دایورت به […]