چرا تلفن اینترنتی برای شرکت بخریم ؟کال سنتر چیست؟

چرا تلفن اینترنتی برای شرکت بخریم

یکی از ویژگی هایی که خطوط تحت شبکه ملقب به ویپ دارد،مرکز تماس یا همان کال سنتر است.اما کال سنتر چیست و چرا باید بعد از خرید خطوط اینترنتی از آن استفاده کرد و در ادامه این مقاله به آن اشاره میکنیم. کال سنتر چیست ؟ به مکان یا فضایی که در آنجا تمامی تماس […]