معرفی سرویس تلفن اینترنتی مگافون پیشگامان

تلفن اینترنتی پیشگامان

پیشگامان سرویس تلفن ثابت اینترنتی خود را با نام مگافون ارائه می نماید. مگافون به صورت شماره های ۸ رقمی و با پیش شماره ۹۱۰۹ ارائه می شود که چهار رقم بعدی توسط مشتری قابل انتخاب خواهد بود. معرفی سرویس تلفن اینترنتی مگافون پیشگامان با بهره گیری از این سرویس، مشکلاتی نظیر جابجایی خط تلفن […]