مسیر یابی هوشمند پل ارتباطی بین کارشناس و مشتری

مسیریاب هوشمند

یکی از ابزارهای سریع و آسان است که می‌تواند در شهرهای بزرگ و شلوغ و حتی مکان‌هایی که شناخت دقیقی از آن نداریم بسیار مفید و کارگشا باشد. با کمک مسیربندی هوشمند می‌توان در شهرها سریع‌ترین مسیرها را شناسایی کرد.این فرایند جدا از آدرس فیزیکی برای رانندگان و مسافران در مورد خطوط تلفن ثابت اینترنتی نیز […]