هزینه دایورت تلفن ثابت روی موبایل چقدر و بر عهده کیست؟

هزینه دایورت تماس

انتقال تماس ویژگی موجود در اکثر سیستم‌های تلفن سنتی و مجازی است که به شما امکان می‌دهد تماس ورودی را به شماره داخلی یا دستگاه دیگری هدایت کنید.بیایید با انتقال تماس در تلفن هوشمند خود شروع کنیم.دایورت یا فوروارد تماس چیست؟ آیا بر روی تلفن ثابت اینترنتی نیز قابل استفاده است ؟هزین های انتقال تماس […]