ویپ و مراکز بهداشتی و درمانی

مرکز تلفن

خدمات تلفن تحت شبکه برای مراکز بهداشتی و درمانی از اهمیت بالایی برخوردار است،یعنی چه؟!چرا حائز اهمیت است؟دلیل این که بیمارستانها،مطب ها،کلینیک ها و … درمانی چرا باید از این مرکز تماس و خطوط تلفنی استفاده کنند را در ادامه به آن اشاره میکنیم.تمامی مراکز درمانی و بیمارستان ها میتوانند از امکاناتی که سیستم ویپ […]