تفاوت بین سرویس Hosted PBX و VoIP

تفاوت بین سرویس Hosted PBX و VoIP

ارتباط موثر به اعضای تیم امکان می‌دهد،بدون احساس منفی با یکدیگر کار کنند. و این تاثیر بر کار، خلاقیت، فرهنگ سازمانی و موفقیت آن‌ها در کسب‌وکار تاثیر می‌گذارد.نوع ارتباطات یک کسب و کار را می‌توان صرف نظر از زمینه تخصص آن به عنوان یک زبان مشترک برای هر شرکت در نظر گرفت. تنها هدف این […]