تماس سرد یا cold calling برای فروش

تماس سرد یک تکنیک برای فروش

امروزه تکنیک های زیادی در بین کسب و کار ها رایج شده تا بتوانند محصولات و خدمات خود را در بین مردم قرار داده و فروش بهتری داشته باشند.تماس سرد یکی از این تکنیک هایی است که شما میتوانید با استفاده از این،فروش خود را با دیگران به اشتراک بگذارید. اگر شما هم قصد دارید […]