تلفن گویا برای فروشگاه آنلاین و حضوری

تلفن گویا

سیستم تلفن گویا ابزاری برای هدایت مسیر تماس گیرنده با توجه به دستوراتی که به برای آن تعریف میکنیم،صورت می دهد.این ابزار بصورت ۲۴ ساعته پاسخگوی مشتریان سازمان و شرکت شما است.در ادامه این مقاله به تعریف تلفن گویا و کاربرد آن در فروشگاه های آنلاین و حضوری می پردازیم. تلفن گویا – IVR تلفن […]