فون واژه یا Phoneword چیست ؟

فون واژه چیست؟

با افزایش تلفن همراه در عرصه دیجیتال و فناوری و استفاده هر شخص از یک دستگاه یا گجت هوشمند قابلیت شخصی سازی سرویس ها و ابزار ها گزینه بسیار مهم محسوب میشود .این اهمیت را در سیاست های رفتاری شرکت های بزرگ که روز به روز امکانات بیشتری در این زمینه برای کاربران خود فراهم […]