آیا پاسخگوی شماره خصوصی باشیم ؟

تلفن خصوصی دولت

احتمالا این اتفاق برای شما افتاده است که تماسی با شما گرفته شده، اما موبایل شماره تماس‌گیرنده و یا همان کالر آیدی‌تان شماره را در صفحه نمایش نشان ندهد.سوالاتی ذهن ها را به این سمت میبرد که این شماره ها برای کجاست ؟آیا پاسخگو باشم یا نه ؟اگر جواب ندهم چه اتفاقی برای من میافتد؟از […]

۶ نشانه نیاز به خدمات VoIP بهتر

در عصری که ارتباطات دیجیتالی حاکم است، کسب‌ و کارها باید برای حفظ مزیت رقابتی خود،میبایست با فناوری روز در یک مسیر بمانند. یکی از زمینه هایی که اغلب نیاز به بررسی دقیق دارد، خدمات VoIP است. به عنوان یکی از اجزای حیاتی ارتباطات تجاری، یک سرویس VOIP پایین تر می تواند منجر به کاهش […]