کد ۹۶ برای کجاست ؟

پیش شماره 9

اگر با پیش شماره ۹۶ با شما تماس گرفته شده است،حتما این مقاله را تا آخر بخوانید.ما در ادامه به معرفی این کد اشاره و به معرفی اپراتورهای ارائه دهنده خطوط اینترنتی با پیش شماره ۹ می پردازیم.پیش شماره ۹ برای FCP های مخابرات است که برای استان تهران و سایر استان ها برای ارائه […]