وظایف و مهارت یک مدیر شبکه چیست؟

وظایف مدیر شبکه

همانطور که کامپیوتر بخشی از کسب و کار ها را تحت سلطه خود قرار داده است، و تقریباً همه صنایع به شدت به کامپیوتر وابسته هستند در اکثر شرکتها به مدیران شبکه نیاز است. مدیر مسئول شبکه وظیفه نگهداری شبکه های کامپیوتری و رفع مشکلات احتمالی آنها را برعهده دارد.آنها گاهی اوقات به عنوان مدیر […]