مزایای مرکز تماس ابری بودن چیست؟

مزایای مرکز تماس ابری بودن چیست؟

میزبان تل : مرکز تماس ابری مزایای بسیاری از جمله موارد زیر را ارائه می دهد: ۱ – مقیاس پذیری : بسیاری از مراکز تماس دارای نوسانات فصلی قابل توجهی در حجم تماس هستند. به عنوان مثال، تولیدکنندگان شکلات ممکن است در طول فصل تعطیلات و دوباره در حوالی روز ولنتاین افزایش زیادی در حجم […]