آیا تلفن اینترنتی امنیت دارد؟

تلفن‌های مجازی (تلفن ابری) امن

در عصر امروزه خیلی از بیزینس های بزرگ و کوچک به جای خطوط تلفن سنتی، از فناوری جدید تلفن‌های مجازی (تلفن ابری) برای ارتباط با کارمندان و مشتریان استفاده می‌کنند.طی این چند سال اخیر و با گسترش شیوع ویروس کرونا و با توجه به افزایش نیروی کار از راه دور، بسیاری از مدیران نگران نحوه […]