خرید خط تلفن ثابت اینترنتی شمال ۰۱۱ (voip)

ویپ استان مکازندران

تلفن اینترنتی مازندران با کد ۰۱۱ به همراه راه اندازی و پشتبانی ۲۴ ساعته در تمام ایام سال ارائه میشود و سرشماره خط شما ۹۱۰۱ و ۹۱۰۹ و ۹۱۳۰ می باشد یعنی ۰۱۱۹۱۰۱XXXX لیست شماره ها بعد از تماس تلفنی و مشاوره ارسال خواهد شد و ۴ رقم آخر به صورت کاملا انتخابی می باشد.امکانات […]