خط تلفن اینترنتی برای فروش مویرگی

تماس امن برقرار کردن بین کارکنان و مشتری

سیستم فروش مختلفی در سطح کشور وجود دارد تا کالا تولید شده توسط تولید کنندگان به دست مصرف کنندگان برسد.فروش مویرگی یکی از این سطح فروش های مطرح است که بصورت کانالی از طریق آن با حذف واسطه‌های اول که معمولا عمده‌فروشان هستند، کالا به شکل مستقیم به خرده‌فروشان یا در برخی مواقع حتی به […]